New

PRODUCT N

PRICE ON REQUEST

เลือนเซลลูไลท์พร้อมกระชับผิว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดการอักเสบ ช่วยในการสร้างคอลลาเจนและการซ่อมแซมผิวหนัง ลดการเกิดผลข้างเคียง

การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

สำนักงานอาหารและยาประเทศเกาหลี (Korean FDA) และ สำนักงานอาหารและยาประเทศไทย (Thai FDA)

ปริมาณ

10 มล.

บรรจุภัณฑ์

5 ขวด / กล่อง

MORE PRODUCTS