CEO Page - หน้าเกี่ยวกับ CEO ชุติมา อัศนีรดากร

Edencolors,ชุติมา อัศนีรดากร Chutima Atsaniradakorn Edencolors CEO
แตน ชุติมา อัศนีรดากร ผู้บริหารบริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

CEO Background

แตน ชุติมา อัศนีรดากร

ผู้บริหารบริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

2565 - ปัจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2018

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

About Chutima

Chutima
About Chutima Image 2
About Chutima Image 3

นักธุรกิจสาว ผู้ให้ความสำคัญกับสมดุลการใช้ชีวิต ยึดคติ “Work Hard, Play Hard” เต็มที่กับทุกสิ่งที่ทำ รักครอบครัว รักสัตว์ รักอิสระ ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้

รายเซ็น คุณ แตน

การรังสรรค์ความงามให้คนไทย ด้วยเวชภัณฑ์คุณภาพระดับสูง คือเป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเราคือการสร้างมาตรฐานสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพระดับสูงเพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าไปจนถึงบริการหลังการขายสร้างความไว้ใจและตอกย้ำ ความเชื่อมั่นก้าวเข้าสู่ผู้นําด้านตลาดความงามในเอเชียยกระดับภาพลักษณ์ผู้ประกอบการไทยให้เป็น ผู้นําตลาดและศูนย์รวมความงามที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าประเทศเกาหลีใต้

แตน ชุติมา อัศนีรดากร
ชุติมา อัศนีรดากร Chutima Atsaniradakorn Edencolors BG Footer

เรามุ่งหวังนำเสนอสินค้าและบริการด้านความงาม และสุขภาพคุณภาพสูงสุด ออกสู่ตลาด ด้วยเป้าหมายที่ จะมอบสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ ความปลอดภัย และความพึงพอใจอย่างสูงสุดของผู้บริโภค

ชุติมา อัศนีรดากร Chutima Atsaniradakorn Edencolors LogoFooterEdencolor

145/56-57 โครงการอัยย์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้าหมู่ที่ 7 ถ.ปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130